Van overweldigd niet reageren naar meedoen en reageren zoals je bent.

 

 

Wordt weer wie je bent

In principe ben je helemaal Ok.

Ervaringen hebben dat weten soms verduisterd.

Ik help je om dat weer los te laten.

Ik ben als regressietherapeut opgeleid en heb sinds 1996

een praktijk.

Ik kan goed opschieten met mensen met autisme en

hooggevoelige mensen.

 

Ben jij het contact met jezelf kwijtgeraakt? Reageer je

niet altijd zoals je bent. En wil je weer terug naar je

liefdevolle zelf?

 

Ik begeleid je graag. Ik werk op dit moment via videocall.

Ik spreek ook Engels en Duits.

Wees welkom. De eerste 10 minuten zijn gratis. Maak

een afspraak (daarvoor kun je de chatknop gebruiken)

of kijk of ik nu tijd heb.

 

JA ik wil me laten coachen

 

 

 

 

 

 

Back to your true self

 

Basically you’re all right.

Experiences have sometimes obscured that knowledge.

I’ll help you to let that go.

I am trained as a regression therapist and have had a

practice since 1996.

I get along well with people with autism and highly

sensitive people.

 

Have you lost touch with yourself? You don’t always react as you are.

And do you want to go back to your loving self?

I’d be happy to guide you. I am currently working via video call.

I also speak English and German.

You are welcome. The first 10 minutes are free.

YES I want to be coached

 

 

Je Eigen Kleur valt onder OptiZorg. Het privacybeleid en de Algemene Voorwaarden als ook het KvK nummer vind u op de OptiZorg site. Hier de link naar het privacybeleid en de Algemene Voorwaarden.