Doelgroep

De methode blijkt goed aan te sluiten bij de kinderen die heel gevoelig zijn en de kinderen met autisme. Ook kinderen die zich sterk zijn gaan terugtrekken in zichzelf en tegelijkertijd in de praktijk hierover wel te benaderen zijn kunnen van deze werkwijze profiteren.
Juist deze kinderen willen zijn zoals zij zijn. Vanuit het begrip voor het feit dat de ander een overweldigende invloed kan hebben op de eigen weerbaarheid sluit je bij hen aan. Je geeft ze vanaf het eerste moment uitzicht op een oplossing die werkt. De kinderen zijn blij met de werkwijze die precies met hen nagaat hoe het werkt in hen. Het geeft hen vertrouwen als de begeleider weet hoe zij begeleid moeten worden om vooral hun eigen weerbaarheid te herstellen.