Methode

Sociale weerbaarheid herstellen

De weerbaarheid met het gevoelige kind herstellen is mogelijk.
Het gevoelige kind dat geraakt wordt door een ander met woorden of gedrag is anders dan een ander kind. Het kan de woorden niet gemakkelijk naast zich neerleggen. In het gevoel blijven de woorden hangen. Ze proberen de mensen die eventueel rotopmerkingen kunnen maken te vermijden. Wat je dan van de buitenkant kunt zien is een kind dat niet meer meedoet en sommige dingen zoals bijvoorbeeld op de fiets stappen en een boodschap doen, niet meer doet.

Kinderen verliezen de eigen reactie in contact met anderen

Wat je in de praktijk merkt is dat de kinderen een reactie verliezen. Er is geen herstel van de ervaring en ze leven door met het gevoel van het incident in ze. De woorden van de ander blijven dan ook hangen in de ervaringswereld van het kind. Het eigen gevoel inclusief de eigen reactie worden daardoor ondergesneeuwd.
Je herstelmogelijkheid als therapeut of coach is dan om juist in dit gevolg verandering aan te brengen. Als je exact weet hoe de weerbaarheid verloren gaat, dan moet je juist daar het herstel laten plaatsvinden.

Groot resultaat door effectief ingrijpen.

Je Eigen Kleur sessies doen juist dat. Om die reden is er een groot resultaat mogelijk. Je laat los wat er in je is gekomen en je haalt terug wat er verloren is gegaan. Daarna oefen je hoe je in vergelijkbare situaties voor jezelf kan opkomen en je sterk en krachtig kan gedragen.

Verandering van binnenuit

Door het helen en herstellen van de wond komt er een verandering van binnenuit. De verandering is allereerst in de praktijk van de coach of therapeut voelbaar. Daarna krijgt het kind In het dagelijks leven de bewijzen dat hij of zij weer mee kan doen en leven in de groep. Door de innerlijke verandering reageren ook andere kinderen anders op hen.

Lees hier een voorbeeld van een Eigen Kleur traject